Algemene voorwaarden

Top-Chalets
Versie: 2019/2020

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Top-Chalets. Deze zijn van toepassing op alle boekingen die gedaan worden bij Top-Chalets. Top-Chalets wijst alle andere voorwaarden van de hand. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.


1. Huurperiode
Alle huurprijzen zijn in Euro en per week. De week begint op zaterdag vanaf 16.00 uur en eindigt op de daaropvolgende week zaterdag 10.00 uur (met uitzondering van Home Sweet Home: de gehuurde week eindigt hier op zaterdag om 09.00 uur en met uitzondering van Dorfplatz Top 15, Dorfplatz Top 63 en Wiesberger Top 43: de week begint op zondag vanaf 16.00 uur en eindigt op de daaropvolgende week zondag 10.00 uur en met uitzondering Yetterhütte: de gehuurde week begint op zondag vanaf 16.00 uur en eindigt op de daaropvolgende week zondag 09.00 uur). Men kan geen aanspraak maken op de accommodatie eerder dan het vermelde tijdstip. Men kan geen aanspraak maken op de accommodatie na het vermelde tijdstip.

2. Bevestiging en Betaling
De boekingsaanvraag wordt door Top-Chalets in haar boekingssysteem gecontroleerd. Indien deze aanvraag akkoord bevonden is wordt deze schriftelijk bevestigd. Uiterlijk 14 dagen na bevestigingsdatum dient een aanbetaling van 50 % van het in de bevestiging vermelde bedrag op het bankrekeningnummer van Top-Chalets te zijn bijgeschreven. Het overige bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Top-Chalets. Bij een boeking binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele betaling van de bevestiging ineens te worden voldaan aan Top-Chalets. Bij het niet op tijd betalen van de verschuldigde bedragen stuurt Top-Chalets een aanmaning. Wanneer deze niet binnen een termijn van 14 dagen na de aanmaning is bijgeschreven op de bankrekening van Top-Chalets, wordt de overeenkomst geacht te worden geannuleerd. Top-Chalets brengt dan kosten in rekening zoals omschreven in de paragraaf annulering.

3. Annulering
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de boeker naast reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A. bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 50 % van de bevestiging.
B. bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 100 % van de bevestiging.
C. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de boeker het volledige huurbedrag verschuldigd.

4. Huur accommodatie
Bij de huur van een accommodatie bij Top-Chalets is het volgende inbegrepen:
a. Gas, water en licht.

Bij de huur van een accommodatie bij Top-Chalets is het volgende niet inbegrepen:
a. Huur bedlinnen en handdoeken (dit is verplicht)
b. Eindschoonmaak (dit is verplicht)
c. Reserveringskosten
d. Verblijfsbelasting

5. Borg
Bij diverse accommodaties wordt een borg verlangd. De borg dient vooraf, bij de laatste aanbetaling, betaald te worden. De borg wordt binnen een week na vertrek teruggestort op de door u aangegeven bankrekening. Eventuele mankementen in de accommodatie dienen direct bij aankomst in de woning te worden gemeld aan Top-Chalets.

6. Verblijfsbelasting
Top-Chalets brengt de verblijfsbelasting vooraf bij haar bevestiging/factuur in rekening.


7. Huisdieren
In de door Top-Chalets aangeboden appartementen en chalets is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.

8. Parkeren
Parkeren in de parkeergarage is uitsluitend toegestaan op de gehuurde plaatsen welke duidelijk zijn aangegeven met naam en nummer.

9. Huisreglement
Het is in de woningen niet toegestaan om te roken.
Het is in de woningen niet toegestaan om te frituren met vet.
Het is in de woningen niet toegestaan om met skischoenen te lopen.
Elke woning heeft een bestemde ruimte om ski's en skischoenen te plaatsen.
U wordt geacht het huisvuil,flessen, papier e.d. gescheiden zelf af te voeren.
U wordt geacht de keuken (met oven en vaatwasser) schoon achter te laten.

10. Aansprakelijkheid
Top-Chalets is niet aansprakelijk voor:
- Diefstal, verlies of schade, in welke vorm ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van onze accommodaties.
- Het niet juist werken of niet werken van technische apparatuur in de accommodaties.
- Foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
- Onjuistheden (fouten of vergissingen) in de brochure, webpagina, of andere kennisgevingen.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodaties zoals in de algemene voorwaarden (huisreglement) omschreven kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

11. Klachten
Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur bij Top-Chalets te worden ingediend, zodat Top-Chalets passende maatregelen kan nemen. Wanneer een klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na uw verblijf de klacht schriftelijk bij Top-Chalets in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens. Wanneer de huurder zich niet houdt aan bovenstaande klachtenprocedure dan verliest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.

12. Nieuwsbrief
Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.